0
0
3

 

Šta je Ekološki centar Radulovački

 

Ekološki centar “Radulovački” je centar za edukaciju građana svih uzrasta iz različitih oblasti sa posebnim akcentom na teme zaštite životne sredine.
Sačinjen  je od dva objekta – stare zgrade iz 18. veka rekonstruisane 2008. godine i nove Održive zgrade Ekološkog centra “Radulovački” izgrađene 2012. godine.

O održivosti i energetskoj efikasnosti

Održiva zgrada Ekološkog centra ”Radulovački” je energetski je efikasna i izgrađena je po principima održive arhitekture i koristi obnovljive izvore energije:

- energiju zemlje za zagrevanje i hlađenje objekta
- energiju sunca za zagrevanje tople potrošne vode 

Ima ugrađene:
- dobre izolacione materijale
- sertifikovane prozorske sisteme
- ekološki lift – prvi u Srbiji

Osnivači

Osnivač Ekološkog centra je Pokret gorana Vojvodine - organizacija koja se već 52 godine aktivno bavi podizanjem nivoa pošumljenosti Vojvodine, ekološkom edukacijom građana svih uzrasta kroz eko-kampove, seminare, tribine, organizovanjem ekoloških manifestacija, kampanja za zaštitu prirode i promocijom volonterizma.

Pokret gorana Vojvodine je 2008. godine rekonstruisao staru zgradu u centru Sremskih Karlovaca u Ekološki centar. S obzirom da je postojala potreba za proširenjem kapaciteta, u dvorištu Ekološkog centra je izgrađenonovo krilo zgrade, energetski efikasno iizvedeno po principima održive arhitekture.

Gradnju novog krila objekta je svojim sredstvima finansirao veliki dobrotvor i donator dr Miodrag Radulovački, profesor na Univerzitetu Ilinois u Čikagu, po kome je objekat i dobio ime Ekološki centar "Radulovački". Osim prof. Radulovačkog, izgradnju je pomogao i Fond za zaštitu životne sredine Republike Srbije finansirajući ugradnju sistema za grejanje i hlađenje koji koriste obnovljive izvore energije.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O prof. dr Miodragu Radulovačkom


          Zadužbinarstvo u Sremskim Karlovcima ima dugu i svetlu tradiciju i naročito je bilo izraženo u 18. i 19. veku. Pogibeljni 20. vek sa dva svetska rata prekinuo je tu plemenitu praksu, ali na pragu 21. stoleća ona se ponovo uspostavlja zahvaljujuci nekadašnjem đaku Karlovačke gimnazije, koji sada živi i radi u Americi profesoru dr Miodragu Radulovačkom. 


Zadužbinarski rad profesora Radulovačkog počeo je 2007. godine obnovom najpoznatije karlovačke česme “Četiri lava”. Taj simbol Sremskih Karlovaca urezan je u sećanje profesora Radulovačkog po tome sto su ga na izamaku Drugog svetskog rata, Čečeni i Čerkezi u nemačkim redovima napajajući konje oštetili. Kada govori o svom zadužbinarskom radu, profesor Radulovački ne propušta da istakne kako su ga dobri ljudi u Sremskim Karlovcima inspirisali na takve poduhvate, posebno naglasavajući predsednika opštine Milenka Filipovića i članove Pokreta gorana Vojvodine na čelu sa Aleksom Jeftićem.

          Sledeći njegov potez usledio je 2009. godine, kada je finansirao obnovu fasade zgrade Ekološkog centra u vlašnistvu Pokreta gorana u Ulici mitropolita Stratimirovića 5 u Sremskim Karlovcima, koja je u međuvremenu i ponela njegovo ime.

         Već naredne godine u grupu objekata koje je obnovio uvršten je i nadgrobni spomenik Branka Radičevića na Stražilovu. U najveći ktitorski poduhvat profesora Radulovačkog spada gradnja 2012. godine energetski efikasne i samoodržive zgrade u dvorištu Ekološkog centra.  Gradnjom tog novog krila Ekološkog centra udareni su temelji razvoja Sremskih Karlovaca kao ekoloske top destinacije.

         Dodajući cifru od 203.000 dolara koliko je profesor Radulovački uložio u zgradu Ekološkog centra, u šta je uračunato i 15.000 dolara za otkup komšijskog objekta, čijim rušenjem je prošireno dvorište, njegov dar Sremskim Karlovcima proteklih nekoliko godina iznosi 340.000 dolara.

          Čuven u Sremskim Karlovcima po izreci “Ne daje onaj ko ima, već onaj ko hoće”, ovaj veliki čovek dubok trag ostavio je u svojoj profesiji, na polju medicine. Pola veka bavi se istraživanjima fiziologije i patologije spavanja. Postavio je 1984. godine adenozinsku teoriju spavanja, nakon čega je počeo da se bavi istraživanjima apneje ili prestanka disanja u toku spavanja. Otkrića u toj oblasti profesoru Radulovačkom i njegovom kolegi Dejvidu Kareliju donela su titule pronalazača godine 2010. na Univerzitetu Ilinois. Ono što nikako ne može  da se zaobiđe kada je o ovom čoveku reč jeste letnji program koji je on inicirao i vodio od 1990. do 2002. godine. Zahvaljujući tom programu za 12 godina, koliko je trajao, 304 studenata sa Beogradskog  i Novosadskog univerziteta je provelo mesec dana na Univerzitetu Ilinois sagledavajući mogućnosti za nastavak postdiplomskih studija u toj prestižnoj američkoj obrazovnoj ustanovi.

Biografija
             Profesor dr Miodrag Radulovački rođen je u Paragama u Bačkoj 28. aprila 1933. godine gde su mu roditelji bili učitelji. Osnovnu školu je pohađao u Paragama i Hrtkovcima. U Sremskim Karlovcima je završio  gimnaziju, a Medicinski fakultet u Beogradu. Posle studija bio je asistent na Institutu za fiziologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu. Na Institutu za istraživanje mozga u Los Anđelesu proveo je godinu i po dana, a posle toga bio tri godine u Sudanu gde je na Univerzitetu u Kartumu predavao fiziologiju. Posle rada u Sudanu dobio je mesto asistent profesora (docenta) na Institutu za farmakologiju Unverziteta Ilinois, a potom i redovnog profesora. Inostrani je član Srpske akademije nauka i umetnosti, počasni doktor Novosadskog univerziteta, počasni građanin Sremskih Karlovaca i od maja ove godine nosi još jednu titulu. Reč je o tituli počasnog člana Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva. Povodom izbora u članstvo Akademije medicinskih nauka prof. dr Miodrag Radulovački je 5. septembra u prepunoj svečanoj sali Karlovačke gimnazije održao pristupno predavanje “Da li je farmakološko lečenje apneje u spavanju delotvorno?”

 

3

Mitropolita Stratimirovića 5, Sremski Karlovci, AP Vojvodina, Srbija
+381.21.881.027;+381.060.088.1.027 ; e-mail: office@ekoloskicentar.org

.........................................................................................................................................................................................................................................................