eng

eng

eng


Kampovi
Kampovi
Zelena strana grada
Zelena strana grada
Zabavna učionica
Priručnik za preživljavanje u prirodi
Zeleni adresar
Novosadsko prolece
Kategorije
Arhiva vesti
Savet dana
Vremenska Prognoza

Istorija

Pokret gorana Novog Sada je, kao deo Pokreta gorana Vojvodine i Pokreta gorana Srbije, osnovan u oktobru 1960. godine u okviru velike akcije povodom Mesec dana šume.

Pokret gorana je osnovan sa ciljem okupljanja mladih i učešća u akcijama pošumljavanja i preteča je ekoloških pokreta u našoj zemlji. Akcije masovnog pošumljavanja vremenom su zamenjene podizanjem zelenih površina u gradskim sredinama i podizanjem drvoreda pored puteva, reka i u poljima kao zaštite od vetra i uređenjem gradskih zelenih površina i školskih dvorišta.

Prvi ekološki edukativni programi su počeli da se održavaju sedamdesetih godina organizovanjem prvih ekoloških kvizova i osamdesetih organizovanjem većih ekoloških kampova, a vremenom Pokret gorana Novog Sada sve veću pažnja  usmerava na programe ekološke edukacije i podizanja nivoa svesti.

 

Najvažniji rezultati

Za 55 godina rada Pokreta gorana, proizvedeno je  više od 12 miliona sadnica – toliko da bi se mogla dva puta opasati cela naša planeta, a u akcijama njihove sadnje je učestvovalo preko 2,5 miliona ljudi. Pokret gorana je pošumio, meliorisao i ozelenio preko 410.000 hektara površine što se smatra jednom od najuspešnijih investicija u tom periodu.

Pokret gorana Novog Sada je u proteklih pet decenija inicirao i učestvovao u podizanju četiri parka u Novom Sadu na preko 12 ha, sanirao preko 30 divljih deponija u gradu i prigradskim naseljima na ukupnoj površini od preko 50 ha, ozelenio industrijsku zonu oko rafinerije nafte na 12 ha. Zelenilom su oplemenili prostor Doma za decu i omladinu ometenu u razvoju u Veterniku na 5,5 ha, izvršili kompletnu rekonstrukciju dvorišta u manastiru Kovilj na 5,5 ha, radili na pošumljavanju Nacionalnog parka “Fruška Gora” i pošumljavanju goleti na prostoru cele bivše Jugoslavije-na Pešteru, Jahorini, Ibru i u Deliblatskoj peščari.

Mnoge akcije, a sada tradicionalne manifestacije su Gorani vizionarski pokrenuli nekada davno, a sada su obeležja našeg grada, koje su svakome od nas bliske i po kome ih i šire okruženje prepoznaje:

 • „100% Jelka – Jelka sa busenom“ (od 1966.godine na ovamo). Akcija kojom Pokret gorana, uoči novogodišnjih i božićnih praznika, aktivnom ponudom jelki sa busenom i organizovanom propagandnom aktivnošću, preko sredstava informisanja već godinama utiče na bespravnu i nekontrolisanu seču četinara. U saradnji sa Upravom za zaštitu i unapređenje životne sredine grada Novog Sada od 1997. godine obezbeđuje jelke za sve predškolske ustanove i osnovne škole, a sa gradonačelnikom učestvuje u programu javnog kićenja jelke.
 • „Novosadsko proleće“ (u kontunuitetu od 1991. godine). Petodnevna prodajna izložba cveća, sadnog materijala i opreme za hortikulturno uređenje, koja se održava svake godine na početku sezone uređenja vrtova i praćena je nizom kulturnih i obrazovnih sadržaja – javnim tribinama, tematskim skupovima, informativno-propagandnim i edukativnim programima za decu i odrasle. Za proteklih 20 godina manifestaciju je posetilo gotovo milion posetilaca, svake godine je prodavano u proseku po milion raznih sadnica i u programu učestvovalo po više od 1000 učesnika.
 • „Novosadska jesen“ (u kontinuitetu od 2004. godine). Petodnevna jesenja manifestacija, svake godine na drugu temu iz oblasti zaštite životne sredine, koja obuhvata stalne prodajne izložbe hortikulture, starih zanata, meda i zdravstveno bezbedne hrane, bogat edukativni program, tribine i predavanja, kao i bogat muzički i zabavni program. Manifestacija okupi više od 50.000 posetilaca, preko 1000 učesnika i omogući prodaju od preko milion sadnica svake godine.
 • „Cvetne pijace“ (od 2003 do sada). Vikend manifestacije u prolećnom i jesenjem periodu, gde građani na jednom mestu mogu da pronađu sve što je potrebno za uređenje, bašte, vrta, balkona, kao i domova, održavaju se 3-5 puta godišnje: U proseku svaku pijacu poseti više od 10.000 kupaca/posetilaca, a na godišnjem nivou se na njima proda više stotina hiljada različitih sadnica.
 • „Mala škola aranžiranja cveća“ (od 1995. godine na ovamo). Program radionica za upoznavanje osnova umetnosti aranžiranja cveća za najmlađe i stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju. Radionice se održavaju dva puta godišnje za grupe od oko 50 polaznika iz osnovnih škola, a do sada je održano 32 ciklusa radionica u kojima je učestvovalo preko 3.200 polaznika iz novosadskih osnovnih škola, koji po završetku škole stečeno znanje pokazuju na posebnim takmičenjima.
 • „Kompostiraj – ne bacaj“ (od 2002. godine na ovamo). Ekološka edukacija koja uključuje program radionica za sve uzraste od predškolaca do odraslih kroz koji je do sada prošlo više od 6000 Novosađana, kampanju za promovisanje prerade bio-otpada i regionalni skup o mogućnostima kompostiranja.
 • „Goranski eko kampovi – GEK“ (u kontinuitetu od 1985. godine). Edukativni kampovi za decu i mlade gde se kroz učenje, igru, druženje i rekreaciju metodama aktivnog učenja stiču znanja iz ekologije, biologije, zaštite životne sredine i opstanka u prirodi. Održava se po nekoliko kampova godišnje na Fruškoj gori (Testera, Letenka), Kopaoniku, Tari, Durmitoru, Divčibarama, Deliblatskoj peščari i u Sremskim Karlovcima. Do sada je na GEK učestvovalo preko 7700 dece i mladih.
 • „Eko-klub“ (od 2005. godine u kontinuitetu). Mesto okupljanja preko 100 mladih i volontera na godišnjem nivou. Polaznici goranskih ekoloških kampova i drugi mladi i volonteri zainteresovani za aktivizam, članstvom u Eko-klubu uključuju se o dodatne edukacije, sprovođenje malih akcija, radionice, prezentacije, performanse i razne druge aktivnosti i na taj način nastavljaju da se bave zaštitom životne sredine.
 • „Koprivić – zeleni simbol grada“ Od 1994. godine Pokret gorana nastoji da kao „Zeleni simbol grada“ promoviše i štiti stablo Koprivića u najstrožem centru grada u ulici Modene. U cilju promocije Zelenog simbola grada do sada su izrađene fotografije, kalendari, izvođene su pod njegovom krošnjom pozorišne predstave „Dobro drvo“, a stanje stabla se stalno prati i po potrebi se preduzimaju akcije na zaštiti u slučaju oštećenja.
 • “Ekološke razglednice” i “Poetsko-ekološki karneval” (od 1986 do 1997. godine). Zabavno edukativne aktivnosti za decu u okviru Zmajevih dečjih igara, na kojima je učestvovalo preko 1500 dece godišnje.
 • „Međunarodni volonterski radni kampovi“ (od 2004. godine u kontinuitetu). Kampovi okupljaju mlade iz zemlje i inostranstva i osim širenja ideje volonterizma i aktivnosti na rešavanju problema iz oblasti zaštite životne sredine, aktivno utiču i na mobilnost i aktivizam mladih ljudi, podizanje nivoa interetničke tolerancije, rušenje predrasuda i stereotipa. Svake godine se organizuje po nekoliko volonterskih kampova u blizini Novog Sada na kojima je do sada bilo preko 250 učesnika.
 • „Zeleni telefon“ (od 2007. godine). Javni servis Pokreta gorana, koji omogućava građanima Južnobačkog okruga da, po ceni lokalnog poziva, prijave probleme vezane za životnu sredinu i da ih zajedno sa volonterima servisa rešavaju.
 • „Posadite i vi svoja tri drveta“ / „Sadnja stabla generacije“ (od 1991. godine do sada). Pokret gorana svake godine u jednoj od osnovnih škola Novog Sada organizuje centralnu manifestaciju sadnje stabla na nivou grada„Posadite i vi svoja tri drveta“ sa organizovanom sadnjom po tri stabla generacije za učenike upisane u prvi razred osnovne škole, uz odgovarajuće edukativne programe i preuzimanje trajne brige o mladim sadnicama od strane nove generacije prvaka..
 • Predavanja, seminari, naučni radovi i studije (od osnivanja u kontinuitetu).Svake godine Pokret gorana u saradnji sa različitim institucijama i nevladinim organizacijama organizuje brojne stručne skupove na teme iz oblasti zaštite životne sredine, urbane ekologije, hortikulture, pejzažnog uređenja prostora i sl., a od 1990 učestvovao je sa mnogim naučnim radovima na razne teme na domaćim i međunarodnim skupovima.
 • „Zelena čigra“ (od 1992 do 2006. godine). Aktivnost Pokreta gorana i stručnjaka – inženjera hortikulture, šumarstva i pejzažne arhitekture na podizanju i održavanju zelenih površina u gradu – Dom za decu ometenu u razvoju u Veterniku, manastir Kovilj, Dunavski park, Park kod Jodne banje, Limanski park, Bakić II, Park kod železničke stanice, Goranski park i aktivnosti na saniranju divljih deponija u naseljenim mestima.
 • „Zimske goranske večeri“ (od 1992 do 2002. godine). Serija večernjih predavanja, tribina i prezentacija poklon je goranskih aktivista i prijatelja Pokreta gorana sugrađanima svih uzrasta za nastupajuće božićne i novogodišnje praznike svake godine je okupljala preko 500 posetilaca. Organizuje se i takmičenje učesnika male škole aranžiranja cveća u izradi najlepšeg božićno-novogodišnjeg cvetnog aranžmana.
 • „Povratak prirodi“ (od 2006 do 2009. godine). Stručno usavršavanje za članove Goranskog aktiva profesora biologije radi unapređenje rada profesora osnovnih i srednjih škola za realizaciju terenske nastave, koje je uključivalo program obuke akreditovan od strane Republičkog ministarstva prosvete, terenske seminare i izlete na zaštićena područja posebne prirodne vrednosti.
 • „Urbana ekologija“ (od 1995  do 2005). Smotra najuspešnijih radova srednjoškolaca iz oblasti urbane ekologije, održavana svake godine 22. aprila povodom Međunarodnog dana planete Zemlje. Susret je okupljao preko 100 učenika srednjih škola sa područja cele zemlje, a 10-tak najuspešnijih radovi je objavljivano u „Zborniku radova“. U okviru susreta organizuju se prateći zabavni programi i obilazak znamenitosti našeg grada.
 • „Goranski četvrtak“ (od 1994 do 2004. godine). Edukacija učenika osnovnih škola i profesora biologije i uređenje zelenih površina, koja je godišnje okupljala preko 1000 učesnika na sadnji preko 10.000 sadnice ukrasnog drveća i šiblja.

Osluškujući zbivanja u našem gradu i u stalnom kontaktu sa Novosađanima, Gorani su prepoznali neke važne i neophodne potrebe i pokrenuli niz značajnih inicijativa:

 • Formirali su 1992 „Goranski aktiv profesora biologije“ svih novosadskih osnovnih i srednjih škola u cilju saradnje i stručnog usavršavanja, koji se svake godine redovno sastaje kroz programske sadržaje koje organizuje organizacija kada se obrađuju izabrane stručne teme koje su u funkciji inoviranja nastave.
 • Pokret gorana Novog Sada je inicirao i učestvovao u podizanju četiri parka u Novom Sadu Pionirska šuma” 8,6 ha, “Omladinski park” 4,9 ha, “Goranski park” 4,2 ha iDevojačka šuma“ 2,6 ha.
 • Organizacija je učestvovala u osnivanju i pokretanju I Međunarodnog sajma hortikulture 1994. godine, koji je uvršten u kalendar tradicionalnih međunarodnih priredbi u Novom Sadu.
 • PGNS je inicirala i podizanje botaničke bašte u Novom Sadu
 • Dala je i podsticaj za osnivanje Aleje Miroslava Antića u Novom Sadu kroz projekat podizanja memorijalnih zelenih površina u gradu 1996. godine.
 • Organizacija je inicirala izgradnju zelenih i biciklističkih staza pored Dunava.
 • Velika kampanja na području Vojvodine i regionalni projekat „Živeti bez ambrozije“ od 2001. godine je, takođe iniciran i podržan od strane Pokreta gorana.
 • Kao organizacija sa dugogodišnjim radom i istraživanjima u oblasti volontiranja, PGNS je bila glavni pokretač i organizator inicijative „Izvor“ – inicijative za regulisanje statusa volontera u Srbiji od 2005. godine.
 • Organizacija je dala i važne regionalne inicijative i podršku za pokretanje „Tuzlanskog proleća“ i „Dana cveća u Herceg Novom“ u okviru Festivala mimoza.

PGNS je stalni partner – su-organizator u nacionalnim i regionalnim programima:

 • „Za čistiju i zeleniju Vojvodinu“, partner Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine i održivi razvoj
 • „Očistimo Srbiju“, partner Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja
 • „Za čistije i zelenije škole“, partner Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine i održivi razvoj
 • „Mreža Zelenih telefona“, partner mreže zelenih telefona Hrvatske i zelenih telefona Pančeva i Subotice
 • „Živeti bez ambrozije“, partner Grada Osijeka, Subotice i Beograda
 • U svom gradu na brojnim različitim programima zaštite životne sredine Pokret gorana je partner Grada Novog Sada preko različitih uprava, pre svega Uprave za zaštitu životne sredine; za urbanizam i stambene poslove, uprave za komunalne poslove i za obrazovanje. Takođe, stalna partnerska saradnja je uspostavljana i sa JKP “Čistoća“, „Lisje“, “Gradsko zelenilo“, JP “Urbanizam“, „Zavod za izgradnju grada“ i SPC “Vojvodina“ kao i sa Turističkom organizacijom Novog Sada.

Pokret gorana Novog Sada kontinuirano učestvuje i sarađuje na realizaciji i u globalnim i regionalnim kampanjama:

 • „One Billion Tree for Planet“,
 • „Clean up the World“
 • Obeležavanje Svetskog dana planete zemlje, Evropskog dana parkova, Dana zaštite životne sredine, Dana Dunava, Dana volonterizma, Dana bez automobila i Evropskog dana posmatranja ptica

 

Saradnja sa drugim organizacijama i institucijama je veoma razvijena i obuhvata:

 • Sve novosadske osnovne i srednje škole
 • Državne i privatne vrtiće
 • Fakultete: PMF-Departman za biologiju i ekologiju i Departman za geografiju, Poljoprivredni fakultet – Departman za voćarstvo, vinogradarstvo, hortikulturu i pejzažnu arhitekturu, FTN – Departman za inženjerstvo životne sredine
 • Naučne institucije: Pokrajinski zavod za zaštitu prirode i Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu
 • Veliki broj ekoloških i omladinskih organizacija u našoj zemlji
 • Volonterske organizacije u 65 zemalja sveta

Izdavaštvo je stalna aktivnost organizacije. Do sada je Pokret gorana Novog Sada izdao nekoliko knjiga:

 • “Opstanak-priručnik za preživljavanje u prirodi“ – 4 izdanja,
 • “Mala škola aranžiranja cveća“ – 3 izdanja,
 • “Dom u korovu“
 •  “Vodič kroz Dunavski park“ – ćirilično i latinično izdanje
 • 10 zbornika učeničkih radova „Urbana ekologija“

i četiri priručnika:

 • „Priručnik o kućnom kompostiranju“,
 • „Posadi drvo“
 • „Kako pravilo postupati sa otpadom“
 • „Priručnik o Eko-vožnji“
 • „Priručnik za eko edukatore – Zelena strana grada“.

Za sve što je u svom radu postigao, Pokret gorana je dobio mnoga državna i međunarodna priznanja, a posebno ističemo:

 • Povelju Ujedinjenih nacija – „500 najuspešnijih za rezultate iz oblasti zaštite životne sredine“ (Global 500 Honour Roll) dobijenu 1989. godine
 • Jednu od najprestižnijih nagrada iz oblasti životne sredine “Zeleni list“ Pokret gorana Novog Sada dobio je za rezultate u 1995., 1998. i 2002. godini.
 • Povelju Saveznog ministarstva za životnu sredinu u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine Republike Srbije i Ministarstvom zaštite životne sredine Republike Crne Gore
 • Priznanja Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije, 1998. i 1993. godine
 • Jednu od najprestižnijih nagrada iz oblasti životne sredine “Zeleni list“ Pokret gorana Novog Sada dobio je za rezultate u 1995., 1998. i 2002. godini.
 • Najviše priznanje Pokreta gorana Srbije “Pančićeva omorika”, 2000-te godine.
 • Pohvalnica Izvršnog odbora Skupštine grada Novog Sada za izuzetno izvedeno uređenje grada, 1997. godine
 • Povelju Pokrajinske konferencije Socijalističkog saveza radnog naroda Vojvodine, 1985. godine
 • Zlatna povelja PU „Radosno detinjstvo“, 2010. godine
 • Povelju Zmajevih dečjih igara, 1997. godine
 • Priznanje Pozorišta mladih, 2001. godine
 • Diplomu Gradskog zelenila Novi Sad, 1997. godine
 • Diplome Novosadskog sajma hortikulture za inicijativu i doprinos realizaciji Sajma 1994, 1995, 1996. godine
 • I brojna druga priznanja
Kontakt
Kontakt
Pronađi nas:
Opstanak knjiga
Priručnik za preživljavanje u prirodi
Animirani spotovi
Kako povećati energetsku efikasnost

 


 

Kako Kompostirati

Kako da posadiš drvo


Kako smanjiti otpad