eng

eng

eng


Kampovi
Kampovi
Zelena strana grada
Zelena strana grada
Zabavna učionica
Priručnik za preživljavanje u prirodi
Zeleni adresar
Novosadsko prolece
Kategorije
Arhiva vesti
Savet dana
Vremenska Prognoza

Aktivnosti

 

1. IZRADA EDUKATIVNOG PROGRAMA POKRETA GORANA ZA DECU I MLADE

Pokret gorana Novog Sada je 2010. pokrenuo izradu Edukativnog programa Pokreta gorana za decu i mlade.  Organizovan je Okrugli sto na temu „Program Pokreta gorana Novog Sada za edukaciju dece i mladih“ koji je održan 19.02.2010. godine u Ekološkom centru Pokreta gorana i volonterskog centra Vojvodine.

Okruglom stolu sem domaćina Tima edukatora Pokreta gorana Novog Sada, koji su prezentovali okrugli sto 52  za sajtnacrt „Programa Pokreta gorana Novog Sada za edukaciju dece i mladih“ su prisustvovale i zvanice koje su predstavljale javni sektor (oblasti: obrazovanje i životna sredine), ali i predstavnici direktnih korisnika Programa  – deca, mladi i njihovi roditelji.

Namera Pokreta gorana Novog Sada je bila da okupi stručne saradnike raznih profila -biologe, ekologe, geografe, pedagoge i dosadašnje edukatore i formira Tim edukatora Pokreta gorana Novog Sada, koji bi kreirali i sprovodili program edukacije dece i mladih po uzrastima i kategorijama. Opšti cilj izrade „Programa Pokreta gorana Novog Sada za edukaciju dece i mladih“ je izgradnja celovitog edukativnog sistema primenjivog na ciljnu grupu dece i mladih od 7 do 30 godina sa područja cele R Srbije.

Od kada je Tim edukatora formiran (11.01.2010. godine) održana su tri sastanka na kojima su dogovorene progamske oblasti, uzrasne kategorije i principi izrade Programa, te su članovi Tima edukatora nastavili rad po grupama. Rezulteta jednomesečnog radas koordinatroa i članova radnih grupa je koordinatroka Tima edukatora Jelena Radojčić, sklopila u jedan dokument pod nazivom Nacrt Programa Pokreta gorana Novog Sada za eukaciju dece i mladih.

Cilj Okruglog stola je bio da prisutni daju sugestije i predloge kako da se Nacrt Programa Pokreta gorana Novog Sada za edukaciju dece i mladih  unapredi, kako bi se dobio što kvalitetniji i i primenljiviji Program.

Okruglom stolu su prisustvovali su zaposleni, edukatori na dosadašnjim programima i stručni saradnici koji čine Tim edukatora Pokreta gorana Novog Sada: Ljiljana Jovanović, Nina Dimitrijević, Tamara Gavrilović, Aleksa Jeftić, Dušica Milenković, Jelena Radojčić, Tanja Gagić, Branislav Andrić, Slavoljupka Mihajlović, Novica Nenadović, Marinela Šumanjski, Nikola Blagojević i Vladimir Budalić.

Pored navedenih članova Tima edukatora  Okruglom stolu su prisustvovali i: Nenad Maletin (Savez izviđača Vojvodine), Petar Viđikant (prof. fizike, načelnik Uprave za obrazovanje Južnobački okrug, bivši član Predsedništva PGNS-a), Draginja Kalinić (prosvetni savetnik u Ministarstvu obrazovanja, koordinator Kreativnog kluba „Eduko“, i edukator na psihološkim radionicama za mlade), Zlata Jović (prosvetni savetnik u Ministarstvu obrazovanja, psiholog u Kreativnom klubu „Eduko“, i edukator na psihološkim radionicama za mlade), dr Goran Anačkov (član Predsedništva PGNS-a, edukator PGNS-a, profesor botanike na PMF-u), Mirjana Đorđević (članica Predsedništva PGNS-a edukatorka PGNS-a i profesorica u Poljoprivrednoj školi sa domom učenika iz Futoga, predstavnice Gradske uprave za zaštitu životne sredine – Milana Vračarić (pripravnica, dipl.ing. tehnologije) Bojana Andulajević (pripravnica, dipl.ing. zaštite životne sredine), predstavnici roditelja, dece i mladih: Daniela i Vladimir Crkvenjakov, Lazar Čovs, Ivona Čapko, Alen Gagić.

Cilj Okruglog stola je u potpunosti ispunjen i Tim edukatora Pokreta gorana Novog Sada je veoma zadovoljan reakcijama svih prisutnih na Nacrt Programa, kao i njihovom spremnošću da i nadalje učestvuju u procesu izrade Programa.

2. EKO-KLUB

Dan Dunava 045 Za sve polaznike naših eko-kampova koji se uključe u rad Pokreta gorana, organizujemo predavanja, radionice, male akcije i izlete do onih lokaliteta i na one teme koje su najzanimljivije njihovom uzrastu.

Početkom godine, 8. januara 2010. godine je održan izlet do Fruške gore za svoje najmlađe članove – polaznike Goranskih eko-kampova na Fruškoj gori, Tari i Kopaoniku.

Izlet Fruska gora GEK 015Po relativno hladnom i oblačnom vremenu, 27 članova Pokreta gorana je danas u 10 časova pre podne, organizovano, sa svojim edukatorima, krenulo na izlet na Frušku goru. Uz stručno vođstvo mr Dragiše Savića iz Nacionalnog parka Fruška gora, polaznici su upoznali edukativnu stazu na Iriškom vencu, koja polaznike upoznaje sa svim najvažnijim odlikama ovog nacionalnog parka – ekološkim, botaničkim, zoološkim i geološkim. Nakon ove šetnje, posetili su Informativni centar Nacionalnog parka Fruška gora u kojem se nalazi prirodnjačka postavka sa eksponatima koji na najbolji način reprezentuju prirodne i kulturne vrednosti Fruške gore.

Sa Iriškog venca, grupa se uputila u Sremske Karlovce. Uz turističkog vodiča, polaznici su saznali najvažnije informacije o Bogosloviji, Vladičinom dvoru, Pravoslavnoj crkvi, Magistratu i Karlovačkoj gimnaziji, a potom su svi došli u Ekološki centar Pokreta gorana gde su se upoznali sa aktivnoma i namenom ovog jedinstvenog centra.

Nameravamo da slične izlete organizujemo ubuduće jednom mesečno. Sledeće okupljanje će biti u februaru, kada planiramo posetu Parku prirode „Tikvara“ u Bačkoj Palanci.

 

3. PODSTICANJE AKTIVIZMA I VOLONTERIZMA

– Treninzi za aktivizam i jačanje mladih

GORANSKI OMLADINSKI KAMP „Preživljavanje“ – NOVO! – kamp namenjen srednjoškolcima – održan je u Ekološkom centru u Sremskim Karlovcima od 21. do 28. juna 2010. godine, sa ciljem da mladi, kroz različite aktivnosti na terenu jačaju, stiču samostalnost, odgovornost, neke nove veštine i razvijaju zajedništvo kroz timski rad.
Ako ste do sada učestvovali na Goranskom eko-kampu, letnjim školama prirode, mnogobrojnim seminarima za mlade, radionicama o reciklaži, uštedi energije… ako ste volontirali… ako osećate da ste puni volje za radom, znanja, energije…. onda je ovo pravi program za Vas!

– Trening vršnjačkih edukatora

– Seminar za lidere volonterskih kampova

Od 2004. godine Pokret gorana Vojvodine je pokrenuo program za promociju vrednosti volonterizma i podsticanje mladih da se uključuju u socijalne i društvene događaje svoje lokalne sredine. Do danas je organizovao više od 35 volonterskih kampova na teritoriji AP Vojvodine, od kojih su velika većina rešavali ekološke probleme i koji su za svoj cilj imali podsticanje mladih da pokrenu pozitivne promene u saradnji sa organima lokalne samouprave, kao i drugim vladinim institucijama i domaćim i inostranim NVO-ma.

Seminar u trajanju od 3-5 dana namenjen je preduzimljivim mladim ljudima od 18 do 30 godina, spremnim da u svojim lokalnim sredinama pokrenu inicijativu za organizovanje volonterskih kampova, kojima bi se pomoglo lokalnoj sredini da se aktivno uključi u rešavanje određenih ekoloških problema.  Aktivnosti kroz koje bi se cilj projekta ostvario su interaktivna predavanja, radionice i diskusije organizovane od iskusnih aktivista i saradnika organizacije. Na ovom seminaru, kroz interaktivne metode, učesnici stiču znanja o volonterskim kampovima, načinu njihovog pripremanja, vođenja i realizovanja, sa posebnim akcentom na oblast projektnog menadžmenta sa osnovama fundraising-a, evaluacije, monitoringa, kao i pisanja izveštaja o uspešnosti realizacije projekta. Pored teoretskog predavanja, predviđeno je da učesnici podeljeni u manje grupe učestvovuju u radionicama kroz koje će moći i praktično da primene i na taj način i bolje usvoje nove veštine, koje će im i kasnije izuzetno biti korisne pri pisanju i realiziovanju projekata.

– Međunarodni volonterski kampovi

 

 

Kontakt
Kontakt
Pronađi nas:
Opstanak knjiga
Priručnik za preživljavanje u prirodi
Animirani spotovi
Kako povećati energetsku efikasnost

 


 

Kako Kompostirati

Kako da posadiš drvo


Kako smanjiti otpad