eng

eng

eng


Kampovi
Kampovi
Zelena strana grada
Zelena strana grada
Zabavna učionica
Priručnik za preživljavanje u prirodi
Zeleni adresar
Novosadsko prolece
Kategorije
Arhiva vesti
Savet dana
Vremenska Prognoza

O nama

O nama

Pokret gorana Novog Sada (PGNS) je udruženje građana osnovano 1960. godine sa sedištem u Novom Sadu sa ciljem rada na zaštiti životne sredine. Udruženje ima karakter nestranačke, neprofitne i volonterske organizacije.

 

Ciljevi

Zaštita životne sredine i zaštita prirode kroz:

– podizanje i zaštitu šuma i vanšumskog zelenila

– ekološko obrazovanje i podizanje ekološke svesti građana svih uzrasta,

– podsticanje aktivnog učešća javnosti u donošenju odluka od važnosti za životnu sredinu

– promociju volonterizma.

 

Članstvo

Rad PGNS je zasnovan na radu volontera koje podržava mali profesionalni tim. Organizacija okuplja veliki broj stručnjaka iz oblasti šumarstva, pejzažne arhitekture, hortikulture, zaštite životne sredine, biologije, hemije itd. Osim stručnog tima ljudi, organizaciju čini i veliki broj dece, mladih, studenata, volontera i ljubitelja prirode. U okviru organizacije aktivno radi više timova: Goranski aktiv profesora biologije svih novosadskih osnovnih i srednjih škola, Tim trenera „Male škole aranžiranja cveća“, Tim za ekološku edukaciju dece i mladih, Tim Zelenog telefona i Tim za aktivizam i volonterizam.

 

Najznačajniji projekti

Mnoge značajne inicijative potekle su od Pokreta gorana. Pripadnici Pokreta gorana su učestvovali u podizanju četiri parka u Novom Sadu, saniranju divljih deponija podizanjem zaštitnog zelenila, ozelenjavanju industrijske zone oko rafinerije nafte, oplemenjavanju zelenilom prostora Doma za decu i omladinu ometenu u razvoju u Veterniku, formirali su goranski Aktiv profesora biologije svih novosadskih osnovnih i srednjih škola, inicirali i učestvovali u organizaciji I Međunarodnog sajma hortikulture u Novom Sadu itd.

 

Izdavaštvo

Do sada je Pokret gorana Novog Sada izdao četiri knjige:

– “Opstanak-priručnik za preživljavanje u prirodi“,

– “Mala škola aranžiranja cveća“,

– “Dom u korovu“ i

– “Vodič kroz Dunavski park“

i tri priručnika:

– „Priručnik o kućnom kompostiranju“,

– „Priručnik za sadnju drveta“ i

– „Kako pravilo postupati sa otpadom“.

Kontakt
Kontakt
Pronađi nas:
Opstanak knjiga
Priručnik za preživljavanje u prirodi
Animirani spotovi
Kako povećati energetsku efikasnost

 


 

Kako Kompostirati

Kako da posadiš drvo


Kako smanjiti otpad