Malatya Escort Adana Escort Bursa Escort

U Ekološkom centru “Radulovački” u Sremskim Karlovcima je 14.11.2012. godine  svečano potpisan Memorandum o saradnji na Programu “Za čistije i zelenije škole” između Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne manjine, koji se zastupao mr Andor Deli, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, koji je zastupao dr Slobodan Puzović i Pokreta gorana Vojvodine, čiji predstavnik je bila predsednica Jelena Jevtić.

Program „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“ je pokrenut 2009. godine, u okviru dugogodišnje akcije „Za čistiju i zeleniju Vojvodinu“. Realizuje se sa ciljem podizanja svesti i nivoa odgovornosti učenika, roditelja i nastavnog osoblja škola u Vojvodini za brigu o životnoj sredini, a posebno radi podsticanja ličnog angažmana učenika u aktivnostima konkretnog doprinosa negovanju i očuvanju čistijeg, prijatnijeg i zdravijeg ambijenta u školskim i predškolskim ustanovama.

Ove, školske 2012/13., doneli smo odluku da najveći akcenat  tokom realizacije programa „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“ bude na razvijanju saradnje i dvosmerne komunikacije škola u Vojvodini sa lokalnom zajednicom, preko građanskih udruženja, saveta roditelja, mesnih zajednica i medija, kao činiocima društvenog informisanja i promocije zajedničkih građanskih vrednosti.

Podeli
Arhiva vesti