Malatya Escort Adana Escort Bursa Escort

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine i Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice su 18. 11. 2009. godine potpisali Protokol o saradnji u vezi realizacije programa pod nazivom „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“.

za cistije i zelenije skole

U cilju razvijanja i unapređivanja rada u oblasti zaštite životne sredine u vaspitno obrazovnim ustanovama na teritoriji AP Vojvodine, a u saradnji sa brojnim partnerima: RECAN – fondom za povraćaj i reciklažu limenki, JP „Vojvodina šume“, Fondom „Evropski poslovi“, Fondacijom Ćesarov iz Bern-a i Pokretom gorana Vojvodine, raspisan je javni poziv za prijavu i učešće u relizaciji Programa.

Predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, učenički domovi, uključeni u program, imale se mogućnost da nizom različitih aktivnosti (kao na pr. edukativne i kreativne radionice, ozelenjavanje školskih dvorišta, prkupljanje plastične i limene ambalaže, vođenje ekoloških svesaka, uređenje eko kutaka, zidnih ekoloških novina, organizovanjem eko patrola i dr.) doprinesu razvijanju aktivnih metoda učenja/nastave, razvijanju sposobnosti za timski rad, takmičarski duh, ali i komunikativnost, poštujući interaktivnu i kooperativnu komponentu u radu.

Obaveza učesnika u programu je bila:

* SNIMANjE POČETNOG STANjA u ustanovi/školi i odabranim javnim mestima i prikazivanje u Izveštaju o realizovanim aktivnostima, koje će doprineti postizanju i negovanju/očuvanju trajno čistijeg i zelenijeg ambijenta u ustanovi, školi  i lokalnoj sredini;

* SASTAVLjANjE PLANA AKTIVNOSTI za period 15. oktobar 2010. – 15. maj, koji treba da obuhvata, između ostalog:

  1. sadnice, cveće, ili školske zgrade, učionica, sakupljanje papirne, plastične i limene ambalaže i postavljanje kontejnera za recikliranje, obezbeđivanje prostora za kompostiranje i sl.),
  2. čišćenje, uređenje i ulepšavanje odabranih javnih mesta: ulice, trgovi, šetališta, parkovi (veličina očišćene, uređene i zasađene površine, planirani broj učesnika u akciji, sadnja cveća, žbunja ili drveća, krečenje/farbanje),
  3. učešće najmanje još jedne predškolske ustanove-škole, učeničkog doma, komunalnog preduzeća, predstavnika lokalne samouprave (uprava za urbanizam, životnu sredinu, komunalne delatnosti, obrazovanje i sl.) i stanovništva,
  4. medijsku propraćenost akcije,
  5. edukaciju dece/učenika i prosvetnih radnika, roditelja i ostalog stanovništva,
  6. održavanje edukativnih i kreativnih radionica,
  7. organizovanje eko patrola, uvođenje i vođenje ekološke sveske (poželjno je dokumentovanje fotozapisima),
  8. uređenje eko kutka i uređivanje i izdavanje eko novina, zidnih (eko) novina, internet stranica i/ili sajta.

*PRAĆENjE REALIZACIJE I OSTVARIVANjA PLANIRANIH AKTIVNOSTI o čemu se pravi baza podataka (fotografije, zapisi o akcijama, video zapisi ….). Pored toga, priprema se i PowerPoint prezentacija, koja je sastavni deo Izveštaja o realizovanim aktivnostima.

Za učesnike u programu su na početku realizacije bile obezbeđene:

a) publikacije (o kompostiranju, sadnji drveća, pravilnom postupanju sa otpadom), flajere i plakate – Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj i Pokret gorana Vojvodine,

b) obrazovni materijal (brošure, letke, postere, materijal za nastavnike, film o reciklaži limenki, potrebne sadržaje za odlaganje limenki-kontejnere) i seminare za one škole, koje se između ostalog odluče za ovu aktivnost – RECAN – fond za povraćaj i reciklažu limenki u okviru akcije „Limenke sakupljaj – okolinu sačuvaj“,

v) 10 sadnica po ustanovi  –  JP „Vojvodinašume“,

g) priručnik za nastavnike «Edukacija za trajno održivi razvoj» – Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje,

d) seme cveća za sadnju – Fondacija Ćesarov – Bern

Tokom školske 2009/2010. godine, od ukupno 582 predškolskih ustanova, osnovnih, srednjih i specijalnih škola, odazvala se 121 ustanova. Tokom prolećnog perioda u 2010. godini predstavnici Sekretarijata obilazili su škole uključene u Program, kako bi animirali učesnike i ispratili realizaciju i ostvarivanje planiranih aktivnosti.

Nagrađeno je ukupno 50 predškolskih ustanova i škola. Svečanoj dodeli nagrada prisustvovala su deca iz predškolskih ustanova i đaci iz nagrađenih škola.

U školskoj 2010/2011. godini pravo učešća imale su sve predškolske ustanove, osnovne i srednje škole (uključujući i muzičke, baletske, umetničke, škole za decu sa smetnjama u razvoju, škole za obrazovanje odraslih i učenički domovi). Od učesnika je traženo da u svoje aktivnosti uključe i ostvare saradnju sa lokalnim sredinama (mesnim zajednicama, komunalnim preduzećima i udruženjima) i zajedno sa njima naprave plan zajedničkih aktivnosti za realizaciju projekta u ustanovama/školama i odabranim javnim  mestima (ulice, trgovi, šetališta, parkovi i sl). U školskoj 2010./2011. godini povećao se broj zainteresovanih za učešće u Programu za oko 3 % (prijavilo se 148 ustanova, škola i učeničkih domova), a izveštaj o realizovanim aktivnostima je podnelo 69 ustanova.

Nagrađeno je ukupno 26 predškolskih ustanova i škola. Na svečanosti povodom dodele nagrada prisustvovala su deca iz predškolskih ustanova, đaci i nastavnici iz nagrađenih škola.

Školske 2011/2012. godine na javni poziv se odazvalo 89 vaspitno-obrazovnih ustanova, a izveštaj o realizovanim aktivnostima je podnela 41 ustanova.

Podeli
Arhiva vesti