Malatya Escort Adana Escort Bursa Escort

Obilazak predškolskih ustanova i škola uključenih u Program „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“  u 2012/2013.

 U okviru Programa „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“ za školsku 2012/2013. godinu, u toku je obilazak predškolskih ustanova i škola prijavljenih za učešće u Programu.

 Prvi obilazak je realizovan 28. 02. 2013. godine, u sledećem sastavu: Jelena Kriš Piger iz Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, Tamara Orlović iz Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine i Dušica Milenković iz Pokreta gorana Novog Sada. Tom prilikom, posećene su  sledeće škole:

    1.   Predškolska ustanova „Včielka“ Bački Petrovac

 U predškolskoj ustanovi „Včielka“ iz Bačkog Petrovca, održan je radni sastanak sa direktorkom ustanove, pedagogom i koordinatorom tima. U toku su sledeće aktivnosti:

 –        upoznavanje  zaposlenih sa metodikom Zelene škole, teorijski deo i praktični primeri uglednih ekoloških aktivnosti u okviru Dana otvorenih vrata u organizaciji Udruženja vaspitača Slovaka Vojvodine i Odbora za obrazovanje i Komisije za predškolsko obrazovanje i vaspitanje Naconalnog saveta Slovaka,

 –        Dan planete Zemlje: najduža zmija od PET ambalaže, najlepša mandala od PET ambalaže,

 –        Dan voća i povrća (likovni radovi, izložba radova),

 –        Sakupljanje i upotreba prirodnog i otpadnog materijala u kreativne svrhe (izrada ritmičnih muzičkih instrumenata, izrada igračaka, dekorativnih predmeta),

 –        Separacija otpada (posude za separaciju u bojama),

 –        Snimanje kratkih EKO filmova uz pomoć dečije digitalne kamere,

 –        Uređenje dvorišta (sadnja cveća i drugog zelenila),

 –        Sakupljanje lekovitog bilja

 –        Promovisanje zdravog načina života (značaj zdrave ishrane, štednja struje, vode, racionalno grejanje),

 –        Dan bez automobila (u saradnji sa roditeljima).

 

2.   Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Vuk Karadžić“ Sombor

U školi za osnovno i srednje obrazovanje „Vuk Karadžić“ iz Sombora, održan je radni sastanak sa direktorkom škole, koordinatorom i članom tima. U toku su sledeće aktivnosti:

–       Postavljen je plastenik (sadnja perena, oživljavanje lavande, tuje, setva semena jednogodišnjeg cveća),

–       Organizovanje radionica za izradu upotrebnih predmeta od prirodnih materijala (realizacija saradnje sa OŠ „Nikola Vukićević“),

–       Uređenje školskog dvorišta

–       Formiranje „Eko-patrola“ tim srednje škole koji permanentno obilaze prostorije škole, učionice, školsko dvorište. Nagrađivanje učenika, na kraju svakog meseca na osnovu izveštaja Eko patrole,

–       u školi je postavljen BIOAKVARIJUM

–       Edukativna radionica za učenike i roditelje – RECIKLAŽA,

–       Saradnja sa NVO „Udruženje roditelja“ – radionica – izrada predmeta od reciklažnih sirovina,

–       Eko žurka  – maskembal „RECAN žurka“

–       Postavljanje termometara u dvorište oba objekta – izrada METEOGRAMA

–       oslikan je ulaz u školu,

–       interaktivna tabla

–       saradnja sa JKP „Čistoća“ – uređivanje javnih površina

–       saradnja sa MZ Crvenka – uređenje obližnjeg igrališta

–       međunarodna saradnja sa prijateljskom školom iz Baje

 

3.   OŠ „Avram Mrazović“ Sombor

U osnovnoj školi „Avram Mrazović“ u Somboru, održan je radni sastanak sa direktorkom škole. U školi su u toku sledeće aktivnosti:

–      Uređivanje školskog dvorišta,

–      Sadnja nekoliko sadnica oko škole kao simbol očuvanja životne sredine,

–      Izložba ekoloških igračaka i ukrasa „Recikliramo, maštamo, stvaramo“ – izrada amblema škole,

–      Sajam hrane,

–      Izrada ikebana povodom Dana škole,

–      „Neću da živim u smeću“ (postavljanje kutija za odvajanje otpada u sve učionice),

–      Eko patrole, ekološka sveska, eko kutak,

–      Organizovanje nagradnog konkursa na temu zaštita životne sredine (likovni i literarni rad),

–      saradnja sa Pokretom gorana Srbije u Somboru, društvom za proučavanje i zaštitu prirode „Natura“, JKP „Čistoća“ Sombor, OŠ „Nikola Vukićević“ Sombor, OŠ „Branko Radičević“

 

Drugi obilazak je realizovan 01. 03. 2013. godine, u sledećem sastavu: Jelena Kriš Piger iz Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, Tamara Orlović iz Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine i Dušica Milenković iz Pokreta gorana Novog Sada. Tom prilikom, posećene su  sledeće škole:

  1.   Ekonomska škola „9. maj“ Sremska Mitrovica

U ekonomskoj školi „9. maj“ iz Sremske Mitrovice, održan je radni sastanak sa direktorom ustanove i koordinatorom tima. Tom prilikom bilo je reči o aktivnostima koje škola trenutno sprovodi:

–      detaljno uređenje školskog prostora (školskog dvorišta i prostorija škole) odgovarajućim sadnicama i zelenilom,

–      uređenje površine oko javne česme „Crvena česma“ – pored dvorišta škole,

–      uređenje prostora za kompostiranje,

–      eko kutak, ekološka sveska,

–      Zelena matematička olimpijada na temu „Reciklaža“,

–      Ispitivanje zagađenosti vazduha sredine u kojoj se nalazi škola pomoću lišajeva, prema stepenu oštećenosti listova,

–      Edukacija učenika i prosvetnih radnika kroz radionice i predavanja

–      Obeležavanje bitnih datuma: Dan planete Zemlje, Dan životne sredine

 

 

 

2.   OŠ „Simeon Aranicki“ Stara Pazova

U osnovnoj školi „Simeon Aranicki“ iz Stare Pazove, održan je radni sastanak sa direktorkom i pedagogom škjole. U toku su sledeće aktivnosti:

–      Sadnja cveća,

–      postavljanje akvarijuma,

–      izrada kućice za ptice,

–      eko patrola, ekološka sveska,

–      učešće u fruškogorskom maratonu u cilju popularizacije zdravog života,

–      ekološki literarni i likovni konkursi,

–      obeležavanje ekološke nedelje od 18-22 marta (Dan voda, Dan šuma, Dan meteorologije), Dan planete Zemlje. U saradnji sa JKP „Vodovod“ učenici će biti upoznati sa kvalitetom vode na području opštine. Posetiće ih i predstavnici Doma zdravlja, koji će im reći nešto više o posledicama zagađenja vode.

–      Fotoizveštaj: čiste i zagađene vode.

–      Pokretni planetarijum biće postavljen u prostorijama škole u periodu od 18-20. marta (Centar za promociju nauke, Beograd),

–      Akcija posvećena prikupljanju reciklažnih materijala: limenki, papira

–      Dani zdrave hrane

–      Dan borbe protiv pušenja,

–      U planu je organizovanje radionica svih škola na teritoriji opštine, pored reke Dunav.

 

Treći obilazak realizovan je 06. 03. 2013. godine, u sledećem sastavu: Jelena Kriš Piger iz Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, Olivia Tešić i Tamara Orlović iz Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine i Dušica Milenković iz Pokreta gorana Novog Sada. Tom prilikom, posećena je osnovna škola „Moša Pijade“ iz Gudurice.

 

U školi je održan radni sastanak sa direktorom, pedagogom i članovima tima. U toku su sledeće aktivnosti:

–        izrađeni su eko-kalendari sa logom škole za 2013. godinu (džepni i stoni),

–        izrađene su majice sa ekološkim porukama,

–        započeta je akcija sakupljanja limenki, plastične ambalaže i papire,

–        dogovorena je realizacija edukativnih i kreativnih radioca za učenike sa ekološkim udruženjem „Avalon“ i prirodnjačkim društvom „GEA“,

–        nabavljen je materijal za izradu kućica za ptice,

–        formirana je eko-patrola od učenika viših razreda,

–        likovni i literarni konkurs,

–        započeto je uređenje eko-kutka,

–        planira se organizovanje ekološkog kviza,

–        planira se radna akcija povodom Dana planete Zemlje – uređenje dvorišta penzionerskim domaćinstvima,

–        organizovanje izleta – obilazak najvišeg vrha Vojvodine uz obraćanje pažnje na retke i zaštićene vrste biljnog i životinjskog sveta na Vršačkim planinama

–        planira se čišćenje, uređenje i ulepšavanje odabranih javnih površina i dr.

TV Banat Vrsac – EKO SKOLA U GUDURICI

Podeli
Arhiva vesti