Malatya Escort Adana Escort Bursa Escort

Austrijska razvojna agencija (ADA) i Evropska unija finansiraće projekat Pokreta gorana Vojvodine i Planinarsko-smučarskog društva (PDS) “Stražilovo” iz oblasti eko-turizma pod nazivom “Danube Stream for Green Dream – Stream4Green” sa 194.218,80 evra, što je 87,58 odsto vrednosti projekta.

MAPA

 

Realizacija zadataka zacrtanih projektom počinje od septembra i trajaće u narednih 18 meseci.
Reč je o projektu koji ima za krajnji cilj razvoj i promociju Sremskih Karlovaca, odnosno mikroregije koju čine Stražilovo, Sremski Karlovci i Koviljsko-petrovaradinski rit, kao top eko-turističke destinacije.

Projekat će se realizovati kroz pet grupa aktivnosti. Prvu i drugu grupu aktivnosti predstavljaju infrastrukturni radovi i nabavka opreme. Deo odobrenih para biće utrošen na rekonstrukciju dela Planinarskog doma na Stražilovu, koji je izgoreo pre nekoliko godina, izgradnju letnje učionice u dvorištu Ekološkog centra “Radulovački”, te postavljanje pet kilometara turističko edukativne staze za šetnju na Kurjačkoj gredi u Koviljsko-petrovaradinskom ritu. Osim toga, projektom je predviđena i nabavka katamarana za prevoz grupa do druge obale Dunava, 20 planinskih bicikala, pet kanua za sportsko-rekreativnu vožnju Dunavom i opremu za kamping i održavanje pešačkih eko-turističkih staza.

Kreiranje eko-turističkih proizvoda i programa je posebno važan projektni zadatak koji treba da omogući efikasno i racionalno korišćenje prirodnih resursa Sremskih Karlovaca i okoline i s druge strane opravda investiranje u infrastrukturu i opremu. Zamisao je da se kroz ovaj projekat kreiraju tri paketa proizvoda, a to su letnji dečji kampovi, aktivni odmor pod kojim se podrazumeva osmišljavanje ponude za odmor na ovim prostorima, koja bi boravak u prirodi učinila interesantnim sve većem broju turista. Treći paket proizvoda su eko-vodiči, tačnije formiranje servisa eko-turističke vodičke službe.

Kroz poseban set aktivnosti, a u saradnji sa Prirodno-matematičkim fakultetom – Departmanom za geografiju, turizam i hotelijerstvo želimo da svi sadašnji i budući proizvodi dobiju neki međunarodni sertifikat kao što su “Ecolabel” ili “Green Sticker”.
Očekujemo da ovako važan razvojni projekat podrže opštinske, pokrajinske i republičke institucije.

Partneri u ovom projektu gorana i planinara su PMF, JP “Vojvodinešume”, Kamping asocijacija Srbije i Pokret gorana Novog Sada. Projekat Pokreta gorana i PDS “Stražilovo” jedan je od 17 koje je Austrijska razvojna agencija odobrila iz grupe od stotinu na svom konkursu “Socijalno ekonomski razvoj Dunavske regije u Srbiji”, na kom je učestvovalo 27 dunavskih opština.

Podeli
Arhiva vesti