1. VEĆINA ENERGIJE KOJU KORISTIMO POTIČE OD
sunca
vazduha
zemlje
okeana

2. ELEKTRIČNA ENERGIJA SE MOŽE PROIZVESTI IZ:
mehaničke energije
hemijske energije
energije zračenja
od svih gore navedenih

3. U DOMAĆINSTVIMA SE NAJVIŠE ENERGIJE TROŠI ZA
grejanje i hlađenje
osvetljenje
zagrevanje vode
gledanje televizije

4. KOJE GORIVO SE NAJVIŠE KORISTI U SRBIJI?
nafta
ugal
prirodni gas
sunce

5. ZAŠTO SE FOSILNA GORIVA (UGALJ, NAFTA, PRIRODNI GAS I PROPAN) ZOVU TAKO?
jer izazivaju zagađenje vazduha pri sagorevanju
jer su nastala od fosilnih ostataka biljaka i životinja
jer su neobnovljivi
jer se mešaju sa fosilima da bi oslobodili energiju

6. BENZIN NASTAJE PRERADOM
prirodnog gasa
uglja
nafte
propana

7. PRIRODNI GAS SE TRANSPORTUJE UGLAVNOM POMOĆU
cevovoda
kamiona
brodova
sva tri podjednako

8. KOJI GAS NAJVIŠE UTIČE NA GLOBALNO ZAGREVANJE PLANETE
ozone
SO2
CO2
azotni oksidi

9. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE (ENERGIJA SUNCA, VETRA, VODE, BIOMASE, GEOTERMALNA) SE ZOVU TAKO JER:
Čisti su i besplatni za upotrebu
mogu se neposredno pretvoriti u toplotu i elektricitet
Mogu da se obnove u prirodi u kratkom vremenu
Ne zagađuju atmosferu

10. ELEKTRICITET JE KRETANJE
atoma
molekula
elektrona
neutrona

11. U NUKLEARNIM ELEKTRANAMA, ATOMI URANIJUMA
sagorevaju i oslobađaju elektrone
sagorevaju i oslobađaju toplotu
cepaju se i oslobađaju toplotu
spajaju se i oslobađaju toplotu

Rezultat =